Czy zapomoga jest zwolniona z podatku?

Czy od jednorazowej zapomogi przyznanej pracownikowi z tytułu długotrwałej choroby jego żony należy pobierać podatek dochodowy od osób fizycznych?
[b]Nie[/b], jeśli kwota zapomogi nie przekracza rocznie 2280 zł. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 26 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=409DFCF2E234FDB39BA138C810972E1B?id=80474]ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych[/link] wolne od podatku są zapomogi otrzymane m.in. w przypadku długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł. Z przepisu nie wynika, by musiała być to koniecznie choroba samego pracownika. Zwolniona z podatku jest więc również zapomoga przyznana pracownikowi z powodu długotrwałej choroby jego najbliższych.[i] Więcej na temat zwolnienia zapomóg z podatku piszemy w naszym serwisie [link=http://www.rp.pl/temat/62992.html]rp.pl » Dobra Firma » Podatki » Podatek dochodowy » PIT i CIT » Świadczenia dla pracowników » Zapomogi[/link].[/i]

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL