Bez obowiązkowych kontroli PIP

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Walka o miejsca pracy dla niepełnosprawnych może spowodować pogorszenie warunków, w jakich przyjdzie takim osobom pracować
Wszystko przez nowelizację[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3235702B27D81A2DC7E5373E3211C8F9?id=257066] ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych[/link] przygotowywaną w sejmowej komisji „Przyjazne państwo”. Nowe przepisy mają zmienić zasady nadzoru Państwowej Inspekcji Pracy nadprzystosowaniem stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych zatrudnionych na tzw. otwartym rynku pracy.[srodtytul]Inspekcja odstrasza[/srodtytul]Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca musi uzyskać opinię PIP o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Obowiązek ten dotyczy firm niezapewniających warunków pracy chronionej (otwarty rynek pracy), zatrudniających lub chcących zatrudnić osobę niepełnosprawną mającą orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Rozwiązanie to, zdaniem przedsiębiorców, utrudnia zatrudnianie niepełnosprawnych.– U przedsiębio...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL