• 17.10.2018

Czy skręcenie nogi podczas obsługiwania maszyny jest wypadkiem przy pracy?

[b]Podczas obsługiwania maszyny skręciłam staw skokowy.Wypełniając dokumenty dotyczące przebiegu tego wypadku w zakładzie, podałam, że jest możliwe skręcenie nogi, ponieważ swoją pracę wykonuję również obsługując pedały. Mój przełożony twierdzi, że ZUS odrzuci ten wniosek i mam inaczej opisać zdarzenia. Czy ma rację?[/b][b]Nie.[/b] Czytelniczka uległa wypadkowi w pracy. Jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą, w tym podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych.Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu, jeżeli wyłączną przyczyną nieszczęścia było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów o ochronie życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.[i]Czytaj więcej w artykule [link=http://www.rp.pl/artykul/370335.html]"Skręcenie no...

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL