Aktualizacja NIP-3 po terminie bywa kosztowna

Przed trzema miesiącami wzięłam ślub. Zmieniłam nazwisko. Dopiero teraz wysłałam do urzędu skarbowego aktualizację NIP. Czy za spóźnienie grożą jakieś kary?
Zgłoszenie aktualizacyjne z nowymi danymi powinno trafić do urzędu skarbowego w ciągu 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Zbagatelizowanie tego obowiązku może się okazać kosztowne.[b]Podatnik, który nie zaktualizuje swoich danych identyfikacyjnych, może być pociągnięty do odpowiedzialności na podstawie kodeksu karnego skarbowego. Grozi za to grzywna, która może wynieść od 127,60 zł do 25 520 zł.Grzywny można jednak uniknąć.[/b] Jak? Składając razem z aktualizacją NIP-3 tzw. czynny żal. Jest to instytucja przewidziana w kodeksie karnym skarbowym. Art. 16 kodeksu mówi, że nie podlega karze za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po jego popełnieniu zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności czynu, w szczególności zaś osoby współdziałające w jego popełnieniu.Przedsiębiorca, któkarbowym czynny żal, nie zostanie ukarany. Organy podatkowe nie będą wszczynały wobec niego postępowania karnego ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL