Biznes

Wstrzymano podział TPSA

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Operator doszedł do porozumienia z Urzędem Komunikacji Elektronicznej i konkurencyjnymi operatorami. Gdyby postanowienia ugody nie weszły w życie UKE wróci do podziału
Dzisiaj o 15.00 w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej zakończyło się spotkanie „ostatniej szansy”, które miało zadecydować, czy z Telekomunikacji Polskiej zostanie wydzielona jednostka, która będzie zarządzała liniami abonenckimi operatora. To miałoby dać szansę alternatywnym operatorom na realne konkurowanie z TP na rynku detalicznym.
- Jestem bardzo zadowolona z dzisiejszego spotkania. Doszliśmy do porozumienia w kluczowych sprawach. Do uzgodnienia zostały jeszcze detale – powiedziała Anna Streżyńska, prezes UKE i poinformowała, że urząd zawiesza pracę nad podziałem, czyli tzw. separacją funkcjonalną. Do końca roku w TP przeprowadzony zostanie audyt systemów informatycznych. W jego wyniku ma się okazać, czy zostały przeprowadzone odpowiednie modyfikacje, które umożliwiają współpracę z alternatywnymi operatorami. Gdyby było inaczej procedura separacji zostanie wznowiona. Jeżeli jednak współpraca międzyoperatorska układała się dobrze, to pod koniec przyszłego roku UKE rozpocznie formalny proces zakończenia procesu separacji funkcjonalnej TP.
Telekomunikacja Polska zamierza dokończyć i opublikować we wrześniu tzw. Kartę równoważności, czyli konkurencyjny wobec separacji projekt ułożenie warunków współpracy z alternatywnymi operatorami. Będzie to szczegółowy opis zasad tej współpracy, ale bez żadnej mocy wiążącej. Podstawą prawną nowego ładu na rynku telekomunikacyjnym mają być umowy cywilno-prawne, jakie TP będzie zawierać z innymi operatorami. TP i UKE są blisko kompromisu odnośnie stawek, za hurtowe usługi, jakie TP pobiera od współpracujących z nią operatorów. Do tej pory było to jednym z głównych punktów sporu. TP uważała narzucone przez urząd hurtowe ceny za zbyt niskie. Nie pokrywających nawet kosztów usług. Z deklaracji TP wynika jednak, że operator zaakceptuje obowiązujące obecnie stawki. Największym beneficjentem porozumienia jest giełdowa Netia, która do tej pory pozyskała ponad 1 mln abonentów usług internetowych i telefonicznych w sieci TP. Ponad 100 tys. abonentów ma w sieci narodowego operatora Telefonia Dialog. TP domagała się jednak od operatorów alternatywnych zapisów w umowach, które gwarantowałyby jej odszkodowanie, gdyby sądy powszechne rzeczywiście uznały, że narzucone przez UKE stawki są zbyt niskie i nie odzwierciedlają kosztów TP. UKE i TP przygotowują listę sporów sądowych (głównie zaskarżone w różnych instancjach decyzje UKE), z których zamierzają się stopniowo wycofywać. Porozumienie nie obejmuje jednak kwestii kar, jakie nałożył urząd na operatora, a których łączna suma wynosi blisko 500 mln zł. Anna Streżyńska przyznaje, że dzisiaj nie widać mechanizmu prawnego, który pozwoliłby urzędowi na wycofanie się z decyzji o karach, ani zawarcia z operatorem porozumienia o zobowiązaniach inwestycyjnych zamiast kar.
Źródło: Reuters

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL