Nie każdy przedsiębiorca zostanie spółdzielcą

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Choć spółdzielcza umowa o pracę jest bardzo podobna do klasycznego angażu, to jednak ścisłe jej powiązanie ze stosunkiem członkostwa sprawia, że dużo trudniej ją rozwiązać
Podmioty gospodarcze, które nie posiadają statusu spółdzielni, nie mogą zawierać spółdzielczego stosunku pracy. Nie można także związać się nim z osobą, która nie jest członkiem spółdzielni. Taka podstawa zatrudnienia opiera się bowiem na wzajemnym powiązaniu dwóch stosunków – członkostwa i stosunku pracy.Odrębność tej formy zatrudnienia wynika z tego, że gospodarcza działalność spółdzielni pracy polega na osobistej pracy członków wykonywanej w ramach wspólnie prowadzonego przedsiębiorstwa.[srodtytul]Najpierw wypowiedzenie zmieniające[/srodtytul]Spółdzielczą umowę o pracę cechuje duża stabilizacja, która wyraża się w ograniczeniu możliwości jej wypowiadania przez spółdzielnię (zarówno w formie wypowiedzenia definitywnego, jak i zmieniającego). Jednak w określonych przypadkach możliwe jest rozwiązanie spółdzielczego stosunku w czasie trwania członkostwa. Obowiązuje tu jednak zasada, że jeżeli istnieje możliwość złożenia członkowi oferty now...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL