O ile się sądzić, gdy umowa o pracę została wadliwie rozwiązana?

[b]Otrzymałam pismo wypowiadające umowę o pracę w wyniku zwolnień grupowych. Skrócony okres wypowiedzenia upłynął 28 lutego 2009 r., a za pozostałe dwa miesiące (od 1 marca do 30 kwietnia) pracodawca wypłacał mi odszkodowanie. Moim zdaniem umowa o pracę została wadliwie rozwiązana. Odwołałam się do sądu i zażądałam odszkodowania. Jaka powinna być wartość przedmiotu sporu? Czy na tę kwotę mogą się składać niespłacone pożyczki oraz opłaty za czynsz, energię lub gaz? Czy mogę dochodzić roszczeń z powodu utraty zdrowia, jeśli leczę się w poradni psychiatrycznej i psychologicznej? [/b]Z pytania wynika, że obowiązywał trzymiesięczny okres wypowiedzenia, który skrócono do jednego miesiąca. Zatem maksymalna wartość odszkodowania, jakiego może żądać w zamian za niezgodne z prawem lub niezasadne wypowiedzenie umowy, nie powinna przekraczać trzykrotności pensji (taka powinna być wartość sporu).Odpowiadając na drugie pytanie, to zadłużenie pracownika...

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL