Kilka powiązanych świadczeń nie zawsze składa się na jedną usługę

Fotorzepa, Dominik Pisarek Dominik Pisarek
Najem mieszkań oraz sprzątanie części wspólnych budynku to czynności samodzielne. Dlatego nie można uznać, że dla celów VAT jest to jedno świadczenie
Taka konkluzja wynika z[b] wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 11 czerwca 2009 r. w sprawie RLRE Tellmer Property sro (Tellmer) przeciwko Finanční ředitelství v Ústí nad Labem (C-572/07)[/b].Trybunał kolejny raz zmierzył się z zagadnieniem kompleksowości usługi. Tym razem z pytaniem prejudycjalnym wystąpił sąd czeski. Chodziło o rozstrzygnięcie problemu, czy opłaty za sprzątanie części wspólnych wynajmowanego budynku są, podobnie jak najem, zwolnione od czeskiego podatku od wartości dodanej (VAT).[srodtytul]Czy sprzątanie jest zwolnione tak jak najem[/srodtytul]Tellmer jest właścicielem budynków z mieszkaniami oddawanymi w najem. Poza czynszem pobiera od lokatorów odrębnie fakturowane kwoty tytułem sprzątania części wspólnych budynku (sprzątaniem zajmują się dozorcy budynków).Spółka uznała, że wynajem oraz usługi ściśle związane z wynajmem mieszkań, takie jak sprzątanie części wspólnych, są świadczeniami niepodzielnymi (kompleks...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL