Odprawa nie dla aresztowanego

[b]Pracodawca chce rozwiązać umowę z pracownikiem, który odbywa trzymiesięczną karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym. Zamierza natychmiast rozstać się z tą osobą, choć nie w trybie dyscyplinarnym. Z pracownikiem łączy go angaż na czas nieokreślony. Z kolei firma zatrudnia ponad 100 osób. Czy zwalniając tego podwładnego, należy mu wypłacić odprawę pieniężną?[/b][i][b]Odpowiada Andrzej Maj - radca prawny w kancelarii KPMG D. Dobkowski:[/b][/i]Regulacje tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych nie mają zastosowania w sytuacji, gdy przyczyny będące podstawą rozwiązania stosunku pracy występują po stronie pracownika.Ponieważ w przedstawionym w pytaniu przypadku chodzi o rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika z mocy art. 53 § 1 pkt 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=52F83926C7AB493459AD019F43190049?id=76037]kodeksu pracy[/link], czyli ze względu na nieprzydatność pracownika do pracy spowodowaną ponad ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL