Od nieujawnionych źródeł każdy z małżonków zapłaci oddzielnie

Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
W przypadku opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów wspólne opodatkowanie jest wyłączone. Ustalona wartość przychodów podlega opodatkowaniu odrębnie na imię każdego z małżonków
[b]Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 24 czerwca 2009 r.(III SA/Wa 3534/08).[/b][srodtytul]Jaki był problem[/srodtytul]Dyrektor urzędu kontroli skarbowej wszczął postępowanie kontrolne wobec podatnika w zakresie kontroli rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania. Ustalił, że między nim a jego żoną istniała wspólność majątkowa. U żony została zatem również przeprowadzona kontrola. UKS wydał postanowienie o połączeniu postępowań kontrolnych.Podatnik odwołał się od wydanej decyzji. Zarzucił błędne przyjęcie, że przepisy ustawy o kontroli skarbowej uprawniają organy kontroli skarbowej do łączenia kontroli.Sprawa znalazła swój finał w sądzie.[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że skarga jest niezasadna. Jego zdaniem nie budzi wątpliwości, że [b]w przypadku opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów[/b] na podstawie art. 20 ust. 3 [link=http://...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL