fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie

Powiększa się katalog instrumentów finansowych

Dziś Trybunał Konstytucyjny rozpozna na rozprawie wniosek prezydenta RP w sprawie zgodności z konstytucją dwóch przepisów ustawy z 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.
Kwestionowane przepisy dotyczą obowiązku zbycia przez NBP posiadanych akcji KDPW i wyłączenia możliwości NBP bycia akcjonariuszem KDPW.
Wyznaczenie rozprawy w praktyce oznacza, że Trybunał uznał, iż sprawę zbadał już w wystarczającym stopniu i gotowy jest do jej rozstrzygnięcia. Dlatego wyrok może być ogłoszony w tym samym dniu. Wyłania się więc pytanie, co będzie dalej z nowelizacją ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Nie próbując antycypować treści wyroku Trybunału, jego skutkiem będzie, w zależności od treści wyroku, nieodległe wejście w życie albo całej ustawy, albo przepisów, których treści prezydent nie kwestionował – nie są to bowiem przepisy nierozerwalnie związane z całą ustawą. Pozostałe mogą wejść w życie bez przepisów kwestionowanych.
Nowelizacja spowodowana była obowiązkiem implementacji przepisów dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (2004/39/WE) oraz dyrektywy w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych (2006/49/WE). Jednakże korzystając z okazji, wprowadzono do treści ustawy również kilka rozwiązań spoza zakresu tych dyrektyw, które będą mogły wywrzeć znaczący wpływ na dalszy rozwój polskiego rynku kapitałowego. Zapewne najważniejszym takim elementem jest nowelizacja przepisów dotyczących tzw. krótkiej sprzedaży. Krótka sprzedaż polega na zobowiązaniu się do zbycia papierów wartościowych, których się nie posiada w tym momencie. Nowe przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi znoszą dotychczasowy monopol KDPW w zakresie rozliczania transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz dokonywania rozrachunku z tytułu takich transakcji. Poszerzono także katalog instrumentów finansowych (w tym w szczególności o instrumenty o charakterze derywatów, o zróżnicowanych typach instrumentu bazowego). Istotne zmiany dotyczą funkcjonowania domów maklerskich i nadzoru nad nimi. Nowela była uchwalona w przededniu kryzysu finansowego. Pytanie, jak dziś, z perspektywy obecnej sytuacji, będziemy postrzegać wprowadzane zmiany. [i]prof. Marek Wierzbowski, wiceprezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA