Kaucję płaconą przy zawarciu leasingu rozliczamy jednorazowo

Kaucja płacona przy zawarciu umowy leasingu jest warunkiem koniecznym do realizacji umowy i następuje przed faktycznym zrealizowaniem leasingu. Nie dotyczy więc całego okresu, na jaki umowa została zawarta
[b]Tak wynika z wyroku WSA w Gdańsku z 1 lipca 2009 r., I SA/Gd 269/09[/b][srodtytul]Jaki był problem[/srodtytul]Podatniczka wystąpiła o interpretację. Chodziło o sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty wstępnej uiszczanej przy zawarciu umowy leasingu operacyjnego. Podatniczka jest wspólnikiem spółki jawnej. Spółka zawarła umowę leasingu operacyjnego nieruchomości. Zgodnie z umową jako jedno ze świadczeń na rzecz leasingodawcy ustalona została opłata wstępna, której wniesienie (obok prowizji) warunkowało zawarcie umowy nabycia przedmiotu leasingu ze sprzedawcą, a w konsekwencji realizację umowy leasingu.Zdaniem podatniczki opłata wstępna powinna być zaliczona do kosztów jednorazowo, bez konieczności rozliczania jej w czasie.Innego zdania była izba skarbowa. Stwierdziła, że podatniczka, zaliczając opłatę wstępną z tytułu umowy leasingu operacyjnego do kosztów uzyskania przychodów, powinna podzielić ten wydatek proporcjonalnie do dłu...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL