Podwładny musi powiadomić szefa o zmianie nazwiska

Fotorzepa, Darek Golik
Pracownik ma nie tylko obowiązek podać firmie swoje dane, ale i je aktualizować. Natomiast powiadomiony pracodawca odpowiednio zmienia określone dokumenty
Kiedy pracownik oświadcza, że zmienił nazwisko, bo zawarł związek małżeński lub stare po prostu mu nie odpowiadało, i nowo uzyskane potwierdza decyzja administracyjna, oznacza to pewne obowiązki. Nie tylko sam podwładny o zmianie informuje niektóre instytucje i dzięki temu m.in. zyskuje aktualny dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy. Pewne czynności wykonuje także pracodawca. O zmianie musi jednak wiedzieć. A to oznacza, że poza ustną informacją pracownik powinien pokazać mu też dokumenty, takie jak odpis aktu zawarcia małżeństwa czy nowy dowód osobisty, które potwierdzą zmiany. Jakie dokumenty wymagają aktualizacji z inicjatywy pracodawcy? Z całą pewnością te dotyczące obowiązkowych ubezpieczeń.[srodtytul]Ubezpieczenia społeczne[/srodtytul]Pracodawca jako płatnik składek ma bowiem obowiązek zgłosić do ZUS osoby ubezpieczone. Tak nakazuje art. 36 ust. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=E6408E85D93D12E4F0786969F81370D5?id=184677]usta...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL