Środek trwały amortyzował wspólnik, potem amortyzuje go spółka

www.sxc.hu
Czy przedsiębiorca, który zamortyzował samochód, maszynę lub budynek w indywidualnej działalności gospodarczej i następnie wniósł je jako wkład do spółki osobowej, której jest wspólnikiem, może ponownie zaliczać odpisy umorzeniowe do kosztów podatkowych? Czy taka amortyzacja jest możliwa w sytuacji, gdy najpierw odpisy naliczała spółka, a po jej likwidacji wspólnik dostał środek trwały w rozliczeniu?
Choć ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PIT) zawiera przepisy, które mają – w pewnych sytuacjach – przeciwdziałać możliwości ponownego zamortyzowania przez podatnika tego samego środka trwałego w razie zmiany formy prowadzonej działalności, to jednak są one nieprecyzyjne i nie wymieniają wprost takich przypadków. To powoduje, że podatnicy, organy podatkowe i sądy bardzo różnie interpretują te regulacje.[srodtytul]Kiedy kontynuujemy[/srodtytul]Sytuacje, kiedy podatnik jest zobowiązany kontynuować amortyzację, określają:- art. 22g ust. 12 ustawy o PIT, który mówi, że [b]w razie zmiany formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów[/b] – wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej formie prawnej, podzielonego albo połączonego,- art. 22...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL