Trzeba się porozumieć w sprawie zwolnień grupowych w zakładzie pracy

Fotorzepa, Piotr Wittman
Tylko wtedy, gdy w firmie nie ma związków zawodowych lub gdy pracodawca nie doszedł z nimi do ustaleń dotyczących masowych redukcji, może je przeprowadzić samodzielnie
W innych sytuacjach oznacza to konieczność przyjęcia wspól- nych uzgodnień z przedstawicielami załogi. Przy zwolnieniach z przyczyn nieleżących po stronie pracowników można wyróżnić trzy rodzaje porozumień pracodawcy, zawartych z:- związkami zawodowymi,- radą pracowników (bywa jednak, że te przedstawicielstwa załogi występują razem) oraz- urzędem pracy (przy zwolnieniach monitorowanych). Jeśli u pracodawcy zwolnienia dotyczą różnych lokalizacji, można wyobrazić sobie, że tych porozumień będzie więcej, bo należy je podpisać z każdym urzędem.[srodtytul]Najpierw czas na konsultacje[/srodtytul]Takie wymogi nakłada m.in. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=04DDA8167035CF2FE0B4B6D8A87826D6?id=169524]ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844 ze zm., dalej ustawa o zwolnieniach grupowych)[/link]. Ale to także jest element pra...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL