Przedsiębiorca może pytać ZUS o wykładnię przepisów

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer Tom Tomasz Wawer
Jeżeli firma ma wątpliwości, w jaki sposób zastosować do swojej sytuacji przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych, może się zwrócić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie wiążącej pisemnej interpretacji przepisów
Od 20 września 2008 r., odkąd zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ZUS ma obowiązek wydawania interpretacji w sprawie składek. Podobne rozwiązanie funkcjonuje już w systemie podatkowym.[srodtytul]Kto otrzyma wyjaśnienia[/srodtytul]O interpretację przepisów może się ubiegać jedynie przedsiębiorca, a zatem osoba fizyczna, prawna i jednostka organizacyjna, która prowadzi działalność gospodarczą.[ramka][b]Uwaga [/b]Wniosek o pisemną interpretację przepisów przedsiębiorca składa do oddziału ZUS właściwego dla jego siedziby.[/ramka]Takiego prawa nie ma natomiast płatnik składek, który nie ma statusu przedsiębiorcy (np. jednostka budżetowa, osoba kontynuująca opłacanie składek czy osoba, która zamierza rozpocząć prowadzenie działalności, ale nie ma jeszcze wpisu do ewidencji działalności). O interpretację nie może także wnioskować wspólnik spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej czy wspólnik jednoos...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL