Na Opolszczyźnie do nowego pracownika dopłaci urząd pracy

Opolskie firmy, które w najbliższych miesiącach planują zwiększyć zatrudnienie, powinny postarać się o dotację. Do rozdysponowania jest blisko 6 mln zł
Uzyskanie dopłaty do połowy kosztów zatrudnienia to dla firmy oszczędność. A taką dotację uzyska, jeżeli przedsiębiorca przyjmie do pracy nowe osoby. Ale ci pracownicy muszą należeć do osób znajdujących się w tzw. niekorzystnej sytuacji. W szczególności chodzi o tych, którzy od wielu miesięcy są bezrobotni (pojęcie to definiuje [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=BD5793DEDF15BC6D46C05173C30C0245?id=271472]rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach programu „Kapitał ludzki”, DzU z 2008 r. nr 90, poz. 557 ze zm.[/link]). Może to być także osoba samotnie wychowująca dziecko lub mająca na utrzymaniu inną osobę dorosłą.Przy przyjęciu takiego pracownika z Europejskiego Funduszu Społecznego finansowana będzie połowa kosztów wynagrodzenia brutto (z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne). Takie wsparcie może być udzielane przez 12 lub 24 miesiące (ten ostatni okres jest p...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL