Różnice kursowe od kredytu w walucie

Fotorzepa, Dominik Pisarek Dominik Pisarek
Spółdzielnia od lipca zaczyna spłacać kredyt bankowy zaciągnięty we frankach szwajcarskich. Czy w polityce rachunkowości może zapisać, że wybiera metodę ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości? Po jakim kursie należy wycenić walutę i czy różnice kursowe są kosztami uzyskania przychodów?
Od 1 stycznia 2007 r. podatnicy podatku dochodowego mają prawo wybrać korzystniejszą dla nich metodę ustalania różnic kursowych, stosując albo przepisy ustawy o CIT, albo ustawy o rachunkowości. Niezależnie od tego, którą z nich wybiorą, ustalone różnice kursowe są kosztem uzyskania przychodów.Warunkiem skorzystania z tej drugiej opcji jest przede wszystkim zawiadomienie w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających działalność – w terminie 30 dni od jej rozpoczęcia (art. 9b ust. 3 ustawy o CIT). Jeśli więc spółdzielnia spełnia ten warunek, to zarówno dla celów prowadzenia ksiąg rachunkowych, jak i obliczenia podstawy opodatkowania może stosować przepisy ustawy o rachunkowości dotyczące różnic kursowych. W przeciwnym razie nawet zapis w polityce rachunkowości nie zwolni jej z obowiązku odrębnego ustalania podatkowych r...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL