Dokument wystawiamy już z chwilą zawarcia umowy

Przy poręczeniu podatnik powinien wystawić fakturę na rzecz wierzyciela z chwilą podpisania umowy, nie później jednak niż siódmego dnia od wykonania usługi
Opodatkowaniu VAT podlegają czynności wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Czynnością taką jest między innymi odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, przez które należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemających osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również przeniesienie prawa do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej (art. 8 ust. 1 ustawy o VAT).Czynność polegającą na odpłatnym udzieleniu poręczenia należy opodatkować VAT jako odpłatne świadczenie usługi na terytorium kraju. Należy ją potraktować jako usługę pośrednictwa finansowego pozostałą, gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKWiU 65.23.1), a więc zwolnioną od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w zw. z poz. nr 3 załącznika nr 4 do niniejszej ustawy.W konsekwencji usługa ta powinna być udokumentowana przez podatnika fakturą VAT. W fakturze zamiast ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL