fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Ostatnie ustne egzaminy prawnicze

Fotorzepa, Piotr Nowak PN Piotr Nowak
Znane są już zasady przeprowadzania tegorocznych egzaminów adwokackich i radcowskich. Po raz ostatni zorganizują je samorządy prawnicze
Aplikanci, którzy dostali się na aplikację adwokacką lub radcowską w grudniu 2005 r., na jesieni będą zdawać egzaminy zawodowe. Zgodnie ze znowelizowanymi w lutym ustawami korporacyjnymi po raz ostatni zorganizują je samorządy prawnicze. Następne mają być już państwowe i wyłącznie pisemne.
Samorządy adwokacki i radcowski opracowały już w przyjętych uchwałach zasady tegorocznych egzaminów. Przeprowadzą je komisje powołane przez okręgowe rady adwokackie i radcowskie na podstawie wytycznych zawartych w znowelizowanych ustawach. Określają one m.in. materię wymaganą na egzaminie (m.in. prawo i procedury cywilne, administracyjne, karne, prawo spółek, pracy, konstytucyjne, finansowe). Ustawy przewidują też, że w komisjach egzaminacyjnych będzie zasiadał przedstawiciel ministra sprawiedliwości.
Egzaminy adwokackie i radcowskie będą się składać z części pisemnej i ustnej. Etap pisemny potrwa trzy dni.
Kandydaci na adwokatów będą mieli za zadanie – w ciągu maksimum siedmiu godzin – opracować kolejno tematy: z prawa karnego, cywilnego i gospodarczego – w formie pisma procesowego sporządzonego na podstawie akt. Z prawa gospodarczego zdający będą musieli napisać umowę, opinię prawną, apelację lub pismo procesowe. Na egzaminie pisemnym aplikant będzie mógł korzystać z tekstów prawnych, literatury prawniczej oraz zbiorów orzecznictwa, a także z komputera. Na ustnym zaś posługiwanie się tekstami prawnymi będzie dozwolone za zgodą przewodniczącego komisji. Skutkiem oceny niedostatecznej, choćby z jednego tematu, będzie niezdanie egzaminu.
Na ustnym etapie egzaminu adwokackiego zdający odpowie na wylosowane pytania z poszczególnych dziedzin i zagadnień prawa – w czasie nie dłuższym niż dwie godziny.
Komisja egzaminacyjna wystawi osobno oceny z części pisemnej i ustnej z każdego przedmiotu oraz – na ich podstawie – ogólną (średnią wszystkich pozytywnych ocen zdającego z etapu pisemnego i ustnego): celującą, bardzo dobrą, dobrą, dostateczną, niedostateczną.
Ocena niedostateczna choćby z jednego przedmiotu każdego etapu egzaminu będzie oznaczać, że kandydat nie zdał. Egzamin adwokacki może być powtórzony tylko raz w terminie wyznaczonym przez radę, nie krótszym niż sześć miesięcy i nie dłuższym niż rok od daty pierwszego podejścia.
Na etapie pisemnym egzaminu radcowskiego zdający będą przygotowywać prace na podstawie akt spraw: cywilnej i gospodarczej. Ich zadaniem będzie również sporządzenie pisma w postępowaniu administracyjnym lub sądowoadministracyjnym oraz umowy. Ustna część ma się składać z 25 pytań z wymaganych przez ustawę dziedzin prawa.
[b][b][link=http://www.rp.pl/artykul/308883.html]Zobacz Uchwałę nr 46/2009 Naczelnej Rady Adwokackiej z 4 kwietnia 2009 r.[/link]
[link=http://www.rp.pl/artykul/309312.html]Zobacz Uchwałę nr 53/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z 3 kwietnia 2009 r.[/link] [/b][/b]
[ramka][b][link=http://blog.rp.pl/goracytemat/2009/05/21/ostatnie-ustne-egzaminy-prawnicze/]Skomentuj ten artykuł[/link][/b][/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA