Biznes

Kompania Węglowa spłaciła stare długi śląskim gminom

Największa górnicza firma w Europie spłaciła zobowiązania wobec śląskich gmin wynikające z zadłużenia pięciu nieistniejących spółek węglowych, z których została stworzona – dowiedziała się „Rz”
– Kompania Węglowa wywiązała się z zawartych porozumień pomimo braku dokapitalizowania, do którego zobligował się Skarb Państwa w strategii dla górnictwa – mówi „Rz” Zbigniew Madej, rzecznik KW.Gdy w 2003 r. powstawała Kompania Węglowa, jej zobowiązania publicznoprawne przejęte po pięciu likwidowanych spółkach węglowych obejmowały m.in. 665,4 mln zł zaległości wobec gmin – z tytułu opłaty eksploatacyjnej 498,0 mln zł i 167,4 mln zł podatku od nieruchomości.
Skarb obiecał wówczas spółce dokapitalizowanie, by długów nieistniejących kopalń nie musiała spłacać. Jednak obiecane 416 mln zł wciąż nie zasiliło kasy KW i spłaciła zadłużenie z własnych środków. Mimo to pierwszy kwartał 2009 zakończyła na plusie (ok. 10 mln zł zysku netto). Z przejętych 665,4 mln zł zobowiązań wobec gmin Kompania Węglowa uregulowała łącznie kwotę 518,4 mln zł, a umorzono jej 101,9 mln zł odsetek. Pozostała kwota zobowiązań została wyegzekwowana przez gminy lub uległa przedawnieniu.– Podsumowując proces restrukturyzacji finansowej zobowiązań przejętych przez Kompanię trzeba powiedzieć, że odbywała się ona przy przychylnej postawie wielu gmin, jednak część odmówiła podpisania jakichkolwiek porozumień dochodząc swoich praw na drodze egzekucji – tłumaczy Madej.
Oprócz zaległości regulowanych do gmin z tytułu zobowiązań przejętych ze spółek węglowych Kompania wpłaciła do budżetów samorządowych w ostatnich pięciu latach łącznie ponad 1,5 miliarda złotych (m.in. 739,4 mln zł z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, 254,2 mln zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej i 342,8 mln zł podatku od nieruchomości).
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL