Wydatki na audyt kontrahenta są kosztem

Wydatki poniesione przez spółkę na przeprowadzenie audytu w gospodarstwach rolnych jej kontrahentów, związanego z ubieganiem się przez te gospodarstwa o certyfikaty EUREPGAP, uprawniające do dystrybucji pieczarek na terenie Unii Europejskiej, mogą być uznane za jej koszty uzyskania przychodów. Tym samym ma ona prawo do odliczenia VAT z faktur dokumentujących te wydatki
[b]Tak orzekł WSA w Warszawie 22 kwietnia 2009 r. (III SA/ Wa 2489/08).[/b]Spółka zajmowała się dystrybucją pieczarek. W celu uzyskania certyfikatów jakościowych EUREPGAP i HACCP przeprowadziła audyt w gospodarstwach rolnych należących do jej kontrahentów. Certyfikaty zostały gospodarstwom (w tym spółce) przyznane w 2007 r. Organy podatkowe zakwestionowały prawo spółki do odliczenia VAT naliczonego, podnosząc, że wydatki na przeprowadzenie audytu w gospodarstwach nie są kosztem podatkowym.Ich decyzję spółka zaskarżyła do WSA. Jej zdaniem wydatki te należy uznać za koszty podatkowe, bowiem uzyskanie certyfikatów jakościowych było warunkiem koniecznym dla prowadzenia dystrybucji pieczarek na terenie Unii Europejskiej.Sąd uchylił decyzję organów i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Uznał bowiem, że organy przedwcześnie odmówiły spółce prawa do odliczenia VAT.Po ponownym rozpatrzeniu sprawy izba skarbowa stwierdziła, że brak certyfikatów EUREP...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL