Ostatni moment na złożenie wniosku o zwrot składki

Dziś mija termin ubiegania się o składki emerytalne i rentowe starsze niż sześć lat, nadpłacone po przekroczeniu rocznej podstawy ich wymiaru
Możliwość zwrotu przez ZUS nienależnie opłaconych składek bezpośrednio ubezpieczonemu, w sytuacji gdy płatnika już nie ma i nie istnieje jego następca prawny, przyniosła [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B572F3436A102D5DBA94061D66AA2EC0?id=267405]nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 28 marca 2008 r. (DzU nr 67, poz. 411)[/link]. Do maja 2008 r. stroną w rozliczeniach z ZUS mógł być tylko płatnik, a nie sam ubezpieczony. Osoby ze zlikwidowanych zakładów, którym pracodawca nadpłacił składki, nie mogły otrzymać ich zwrotu z ZUS, chyba że na drodze sądowej. W podobnej sytuacji byli pracownicy, którzy zmienili miejsce zatrudnienia, a składki nadpłaciła ich poprzednia firma.Ustawa nowelizująca (art. 5) pozwala też na zwrot należności, które na dzień wejścia nowelizacji uległy przedawnieniu, pod warunkiem że wniosek w tej sprawie zostanie złożony w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji, czyli do 8 maja 20...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL