Ubezpieczenia

Składki służą głównie bankowi

Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
Zadłużając się na mieszkanie, można skorzystać z kilku różnych polis. Wszystkie mają pokryć ewentualne straty banku, kiedy kredytobiorca przestanie spłacać raty
Ubezpieczenie pomostowe obowiązuje od dnia wypłaty kredytu lub pierwszej transzy do czasu uprawomocnienia się wpisu do hipoteki. Prowizja waha się od 0,02 do 0,08 proc. wysokości kredytu miesięcznie.
Zadłużając się na 350 tys. zł, kwota ta wynosi 70 – 280 zł miesięcznie, a rocznie – nawet 3360 zł. Forma płatności zależy od banku. Niektóre pobierają opłatę z góry za kwartał, pół roku lub rok. Wysokość opłaty doliczana jest do kwoty kredytu lub jest płatna gotówką. Część banków zamiast ubezpieczenia pomostowego stosuje inne rozwiązanie – na czas oczekiwania na hipotekę, podwyższa oprocentowanie o 0,5 do 3 proc.
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego jest obowiązkowe, gdy nie posiadamy wymaganej przez bank kwoty pierwszej wpłaty. Dziś większość banków wymaga minimum 20 proc. wkładu własnego. Ubezpieczeniu podlega różnica między standardowo wymaganym przez bank udziałem środków własnych a faktycznie wnoszonymi przez kredytobiorcę pieniędzmi. Jest to jednorazowa składka w wysokości 2,5 – 4 proc. wartości kredytu na okres trzech – pięciu lat (w zależności od banku). Trzyletni koszt ubezpieczenia brakujących 10 proc. wkładu własnego to ponad 1350 zł. Większość banków wymaga zapłaty tej kwoty z góry, w dniu podpisania umowy. [wyimek]1350 zł to koszt ubezpieczenia na trzy lata brakujących 10 proc. wkładu własnego [/wyimek] Niektóre banki zwracają część składki ubezpieczeniowej, gdy kwota kredytu spadnie poniżej wymaganego limitu przed wygaśnięciem ubezpieczenia. Niektóre zastrzegają sobie zwrócenie składki, ale tylko na wniosek kredytobiorcy. Są banki, gdzie do momentu uzyskania odpowiedniej kwoty obowiązuje wyższe oprocentowanie kredytu. Jednym z najdroższych ubezpieczeń jest to od utraty pracy. Polisa umożliwia terminową spłatę kredytu, gdy się straci pracę lub zlikwiduje działalność gospodarczą. Przez cały okres ubezpieczenia ma się prawo do 6 – 12 świadczeń – jeśli zostaną one wykorzystane, po 6 – 24 miesiącach nabywa się nowe prawo do kolejnych 6 – 12 świadczeń z tytułu utraty stałego źródła dochodu. W całym okresie kredytowania, w zależności od umowy, towarzystwo może zapłacić za nas od 12 do 48 rat kredytowych. Koszt takiego ubezpieczenia za dwa lata to 1,5 – 2 proc. kwoty kredytu, czyli 5250 – 7000 zł. Składka za pierwszy okres jest doliczana do kwoty kredytu. Wykupienie przez kredytobiorcę polisy na życie zwykle nie jest obowiązkowe, choć niektóre banki życzą sobie tego w określonych sytuacjach, np. gdy kredytobiorca ma więcej niż 55 lat albo gdy jest jedynym lub głównym żywicielem rodziny, oraz gdy wykonuje niebezpieczny zawód. Suma ubezpieczenia powinna być równa kwocie kredytu. W niektórych bankach przy zaciąganiu kredytu w walucie obcej jest wyższa, aby pokryć ewentualną różnicę wynikającą z wahań kursowych. Wysokość składki miesięcznej waha się od 0,03 do 0,05 proc. wartości kredytu. W naszym przypadku miesięczny koszt ubezpieczenia wynosi od 70 zł. I jeszcze obowiązkowe ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Prawa z takiej polisy w drodze tzw. cesji praw z ubezpieczenia są przekazywane bankowi. Trzeba być ubezpieczonym przez cały okres kredytowania (umowa przedłużana co roku), aż do momentu całkowitej spłaty kredytu. Zwykle stawka takiego ubezpieczenia wynosi 0,008 proc. sumy ubezpieczenia, czyli przy wartości nieruchomości 350 tys. zł rocznie zapłacimy 280 zł składki. [ramka][srodtytul]Ile za ubezpieczenia towarzyszące kredytowi[/srodtytul] [b]Pomostowe[/b] (do czasu obciążenia hipoteki) >> Alior Bank, Bank BPH, PKO BP – wzrost oproc. podst. kredytu o 0,9 p. p. >> Deutsche Bank PBC – wzrost oproc. o 1,2 pkt. proc. >> Nordea Bank, Kredyt Bank – wzrost oproc. o 1 pkt. proc. >> mBank – wzrost oproc. o 1 pkt. proc. plus prowizja 0,2 proc. >> Bank Pekao – wzrost oproc. o 1 pkt. proc. plus 0,25 proc. za kwartał >> Bank Millennium – 0,0675 proc. mies. >> Raiffeisen Bank – 0,84 proc. za rok [b]Brakującego wkładu własnego[/b] >> Nordea Bank – wzrost oproc. o 0,25 p. p. >> BOŚ, Kredyty Bank – 1361 zł za trzy lata >> Euro Bank – 2333,4 zł za trzy lata >> Bank Pekao – 0,06 proc. mies. >> PKO BP – 2,9 proc. za trzy lata >> Lukas Bank – 2,75 proc. za trzy lata, 3,75 proc. za pięć lat >> Deutsche Bank PBC – 3,8 proc. za pięć lat [b]Od bezrobocia[/b] >> Lukas Bank – 0,0616 proc. mies. >> Raiffeisen Bank – 0,25 proc. za rok >> Bank Millennium – 2 proc. za dwa lata >> mBank – 1,5 proc. za dwa lata, później 0,04 proc. mies. od salda zadłużenia >> PKO BP – 1,4 proc. za dwa lata, 2,8 proc. za cztery lata, 4,2 proc. za sześć lat >> Bank Pekao – 2 proc. za pięć lat [b]Na życie[/b] >> Nordea Bank – wzrost oproc. o 0,2 pkt. proc. >> Lukas Bank – 0,299 proc. mies. >> Raiffeisen Bank – 0,25 proc. za rok >> Bank BPH – 0,8 proc. za rok >> mBank – 1,5 proc. za dwa lata, później 0,02 proc. mies. od salda zadłużenia [b]Kredytowanego mieszkania[/b] >> mBank – 0,0066 proc. mies. >> BZ WBK – 0,08 proc. za rok >> Nordea Bank – 0,075 proc. za rok, 0,21 proc. za trzy lata, 0,35 proc. za pięć lat >> Bank Pekao – 0,1 proc. za rok, 0,27 proc. za trzy lata, 0,43 proc. za pięć lat >> Raiffeisen Bank – 0,09 proc. za rok >> Bank BPH – 0,074 – 0,085 proc. za rok [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL