fbTrack

Region powinien lepiej wykorzystać turystyczne atuty

ROL
Warmińsko-mazurskie należy do grupy słabiej rozwiniętych województw o strukturze wymagającej istotnej przebudowy. Udział sektora usług rynkowych w wartości dodanej regionu jest zdecydowanie za niski, rolnictwo odgrywa zbyt dużą rolę w gospodarce, a przemysł wymaga znaczącej poprawy zaawansowania technologicznego
Potencjał województwa, zarówno kadrowy, jak i materialny, jest niewystarczający do przyspieszenia rozwoju gospodarczego.Szansa rozwojowa regionu związana jest z sektorem usług rynkowych, szczególnie turystyki. Warunkiem powodzenia jest wspieranie przedsiębiorczości, gdyż skłonność do podejmowania działalności gospodarczej jest w regionie znacznie niższa niż średnio w kraju. Należy rozbudowywać infrastrukturę okołobiznesową.Inwestorzy lokalni powinni dążyć do poprawy standardu usług turystycznych, do tworzenia oferty turystycznej także poza sezonem i rozwijać infrastrukturę dla właścicieli licznych w regionie działek. Innym kierunkiem działania może być oferta agroturystyczna dla osób o dochodach poniżej średniej krajowej, rozbudowa bazy noclegowej o zróżnicowanym standardzie, a także wznoszenie ośrodków spa dla turystów zagranicznych czy centrów konferencyjnych. W szerszym zakresie należy rozwijać inicjatywy turystyki niszowej kierowanej do bard...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL