fbTrack

Styl życia

Pałac w Małej Wsi oddany

Pałac w Małej Wsi obok Belska Dużego, na zachód od Grójca
archiwum prywatne
Pałac, wybudowany w XVIII wieku, przechodził z rąk do rąk od Walickich do Branickich, Zamoyskich, Lubomirskich i w końcu Morawskich. Bywał tu król Stanisław August Poniatowski, którego kamień jest w parku. W pałacu zmarł Jan Kozietulski.
Rodzinie Morawskich pałac został odebrany po II wojnie na mocy dekretu o reformie rolnej. Morawscy byli prekursorami sadownictwa na tych terenach. Ludzie z okolicy bronili rodziny przed wyrzuceniem z domu.
Pałac w Małej Wsi został oddany rodzinie po wielu latach starań i postępowań administracyjno-sądowych. Głównym argumentem był fakt, że przejęcie pałacu z parkiem było niezgodne z przepisami dekretu o reformie rolnej. Od roku 1990 wojewoda mazowiecki dwukrotnie wydawał Morawskim decyzje odmowne i dwukrotnie te decyzje były uchylane. W 2000 r. NSA wydał wyrok, zgodnie z którym odmowa oddania była niezgodna z prawem. Następnie uchylił odmowę minister rolnictwa. Przy trzecim rozpatrzeniu wojewoda podzielił stanowisko Morawskich i zespół pałacowy wyłączył z działania przepisów dekretu.
Po wojnie bywał tu chętnie marszałek Rokossowski, a jedną z łazienek urządzała Nina Andrycz. Było to ulubione miejsce bywania jej męża peerelowskiego premiera Józefa Cyrankiewicza. Potem powstał tu ośrodek szkoleniowy Urzędu Rady Ministrów. Bywał tu premier Buzek. Od dwóch lat pałac stał zamknięty. Przed oddaniem wyposażenie na podstawie decyzji ministra kultury zostało przekazane do muzeum. Pełnomocnik rodziny zaskarżył decyzję ministra stojąc na stanowisku, że skoro pałac został w 1945 roku przejęty z wyposażeniem i urządzeniami, to w takim stanie powinien być zwrócony. Dalsze plany rodziny jeszcze nie są znane.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL