fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Fiskus obciąża niepodzielony zysk

Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową nie będzie już tak korzystne, niewypłacone zyski tej pierwszej zostaną bowiem opodatkowane
Od 1 stycznia 2009 r. katalog dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych określony w art. 24 ust. 5 ustawy o PIT zostanie poszerzony o wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w razie ich przekształcenia w spółki osobowe. Przychód z tego tytułu określa się na dzień przekształcenia.[srodtytul]Urzędy miały wątpliwości... [/srodtytul]Przypomnijmy, że zgodnie z kodeksem spółek handlowych wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników (wypłata dywidendy). Umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku, np. przeniesienie go do kapitału zapasowego lub innego funduszu celowego, przeznaczenie na pokrycie strat lub na działalność inwestycyjną. Problem podatkowy pojawiał się w momencie przekształcania spółki kapitałowej w spółkę osobową. Fiskus nie mógł się bowiem zdecydować, czy opodatkować środki zgromadzone na kapita...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA