Sam zakup wierzytelności jest zwolniony z VAT

Fotorzepa, Kuba Kamiński Kub Kuba Kamiński
Usługi ściągania długów są opodatkowane. Nie świadczy ich jednak firma, która tylko nabyła wierzytelność
Potwierdził to[b] WSA w Warszawie w wyroku z 3 września 2008 r. (III SA/Wa 783/08)[/b].Spółka zamierzała nabyć wierzytelność po cenie niższej niż jej nominalna wartość. Zwróciła się z zapytaniem do organu podatkowego: czy powstanie po jej stronie obowiązek podatkowy z tytułu tej transakcji? Zdaniem spółki jest to usługa pośrednictwa finansowego, która na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 i załącznika nr 4 ustawy o VAT jest zwolniona z podatku. Zaznaczyła, że wykonywana przez nią czynność była prowadzona na własny rachunek, z prywatnych środków i wiązała się z przejęciem ryzyka niewypłacalności dłużnika.Jednak organ podatkowy stwierdził, że spółce nie przysługiwało zwolnienie, ponieważ taka czynność mieści się w pojęciu usług ściągania długów, które stanowią wyjątek od zwolnienia usług pośrednictwa finansowego.WSA przyznał rację spółce. Stwierdził, że usługa ściągania długów oznacza istnienie takiej relacji między usługodaw...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL