Stanowisko Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy z 16 października 2007 r. (GPP-110-4560-463/07/PE)

W myśl § 18 pkt 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r.w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz.14 ze zm.) przy obliczaniu ekwiwalentu za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy stawkę ekwiwalentu za jeden dzień urlopu należy podzielić przez 8.Metoda obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy została oparta na założeniu, że pracownik zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy i jego dobowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin. Jednak dla niektórych grup pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy dobowa norma czasu pracy wynosi 7 godzin (np. pracownicy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności), bądź 7 godzin 35 minut– pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych, pracownicy zakładów opieki zdrowotnej.Przyjęcie za podstawę obliczenia ekwiwalentu ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL