fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Od dzieła należą się niekiedy składki

Zawieramy z wykonawcami umowy o dzieło autorskie składające się z dwóch części: umowy o dzieło uregulowanej w kodeksie cywilnym i umowy o przeniesienie praw autorskich. Czy ma znaczenie to, że osoby te zatrudniamy równocześnie na umowach o pracę? A co z umową o przeniesienie praw autorskich?
Od wynagrodzenia wypłacanego za wykonanie umowy o dzieło opłacamy składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne wyłącznie, gdy zawarliśmy ją z własnym pracownikiem lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje on pracę na rzecz własnego pracodawcy. Wynika tak z art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 1a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.). Ustawa ta nie zawiera ograniczeń co do rodzaju zawieranej umowy o dzieło. Znaczy to, że każda umowa określona w art. 627 kodeksu cywilnego podpisana z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz powoduje obowiązek opłacania składek. Nie ma przy tym znaczenia, czy w jej wyniku powstanie dzieło chronione prawem autorskim i pokrewnym. W grę wchodzą zatem zarówno umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, jak i o korzystanie z utworu.Jeżeli więc zaoferowaliśmy własnemu podwładnemu umowę o dzieło i na jej podstawie otrzyma on również...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA