Przychód wolny od podatku, a co z wydatkami?

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną według zasad ogólnych. Na jej potrzeby korzystam z użyczonych przez rodziców samochodu i garażu. Czy wydatki ponoszone przeze mnie na naprawy garażu i benzynę do samochodu będą kosztami uzyskania przychodu?
Od 1 stycznia 2007 r. art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) otrzymał następującą treść: "Przychodem z działalności gospodarczej są również wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie art. 11 ust. 2 -2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125". Natomiast na podstawie nowego art. 21 ust. 1 pkt 125 wolne od podatku dochodowego będą wartości świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczone zgodnie z art. 11 ust. 2 -2b, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn.Jednocześnie bez zmian pozostały ust. 3 i 3a art. 22 updof, dotyczące m.in. działalności gospodarczej. Stanowią one, że jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL