Rozliczamy osobę na urlopie wychowawczym w formularzach ZUS

Rzeczpospolita
Gdy osoba przez nas zatrudniona przechodzi na urlop wychowawczy, wcale nie ubywa nam obowiązków. Wręcz przeciwnie, wykazujemy ją w kilku blokach imiennych raportów
Urlop wychowawczy przysługuje tylko pracownikom, czyli zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania czy spółdzielczej umowy o pracę, w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. By go dostać, zainteresowany musi się wykazać przynajmniej sześciomiesięcznym ogólnym stażem zatrudnienia. Zgodnie z art. 186 kodeksu pracy przysługuje mu maksymalnie trzy lata urlopu najpóźniej do ukończenia przez syna lub córkę czterech lat.Rodzice bądź opiekunowie pociechy wymagającej osobistej opieki mogą skorzystać z dodatkowych trzech lat, zanim ukończy ona 18 lat. Udzielamy go najwyżej w czterech częściach.W trakcie przebywania na urlopie wychowawczym podwładny nie podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu z racji stosunku pracy. Wynika tak z art. 9 ust. 6 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=184677]ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.)[/link]. Jako pracodawcy m...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL