fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 25 marca 2015

- rozporządzenie Rady Ministrów z 2 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (DzU z 10 marca 2015 r., poz. 328)
- rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (DzU z 10 marca 2015 r., poz. 329)
- rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (DzU z 10 marca 2015 r., poz. 331)
- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 6 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów (DzU z 10 marca 2015 r., poz. 335)
- ustawa z 15 stycznia 2015 r. o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury (DzU z 10 marca 2015 r., poz. 337)
- rozporządzenie ministra zdrowia z 20 marca 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba wykwalifikowana (DzU z 24 marca 2015 r., poz. 412)
- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 24 marca 2015 r., poz. 415)
- rozporządzenie ministra finansów z 20 marca 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych (DzU z 24 marca 2015 r., poz. 416)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA