Kiedy następuje uchylenie wykonalności zaskarżonej decyzji

Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylający decyzję prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pociąga za sobą uchylenie wykonalności zaskarżonej decyzji już z chwilą wydania wyroku – twierdzi profesor prawa Feliks Zedler
Postępowania tzw. hybrydowe, regulowane przez kodeks postępowania cywilnego, wywołują wiele trudności interpretacyjnych. Kolejnym tego przykładem jest następujące zagadnienie prawne: czy uchylona nieprawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: SOKK) wykonalna decyzja organu regulacyjnego traci walor wykonalności, czy też powinna być nadal wykonywana? Konkretnie chodzi o decyzję prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), która z chwilą jej wydania jest natychmiast wykonalna z mocy przepisów ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. W mojej ocenie istnieją podstawy do przyjęcia tezy, że w razie uchylenia takiej decyzji przez nieprawomocny wyrok SOKK nie podlega ona wykonaniu.Wśród przepisów kodeksu postępowania cywilnego (części pierwszej księgi pierwszej, tytułu VII, działu IVa) regulujących postępowanie w sprawach dotyczących telekomunikacji i poczty, w ramach którego rozpoznawane jest odwołanie od decyzji prezesa...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL