fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Nowe uprawnienia budowlane dla inżynierów

Ułatwienia w dostępie do zawodu mają objąć m.in. inżynierów budownictwa, architektów, urbanistów.
www.sxc.hu
Inżynierowie budownictwa będą mogli projektować tylko zabudowę ?zagrodową ?do 1 tys. m sześc.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zrobiło ukłon w stronę inżynierów budownictwa i uwzględniło część ich uwag zgłoszonych do projektu rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Projekt doprecyzowuje na przykład przepis ustawy deregulacyjnej, że do praktyk zawodowych odbywanych w celu uzyskania uprawnień zalicza się praktyki studenckie. Przewiduje też, że będzie można zaliczyć te praktyki dopiero po trzecim roku studiów. Ponadto izby będą mogły żądać przedstawienia przygotowanych w ich trakcie prac projektowych.
Izby będą miały również prawo wyznaczać dłuższe terminy na uzupełnienie dokumentów składanych przez kandydatów starających się o uzyskanie uprawnień budowlanych.
Wciąż jednak – zdaniem środowiska inżynierów budownictwa – propozycji ministerialnej daleko do doskonałości.
Projekt utrzymuje bowiem m.in. bariery w projektowaniu, a nawet je rozszerza. Tymczasem inżynierowie walczyli o ich zniesienie. Chodzi o przepis przewidujący, że inżynierowie posiadający uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie mogą projektować tylko obiekty w zabudowie zagrodowej o kubaturze do 1000 m sześc., czyli w praktyce głównie małe domy jednorodzinne poza granicami miast.
Pierwotnie projekt rozporządzenia skierowany do Sejmu przez Radę Ministrów przewidywał wykreślenie „zabudowy zagrodowej", z czego inżynierowie byli bardzo zadowoleni, mogliby bowiem projektować wiele innych obiektów.
Tymczasem w wersji przedstawionej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, która trafiła w lipcu do konsultacji społecznych, przewiduje się zachowanie tego ograniczenia. Widnieje ono także w wersji końcowej tego projektu.
Co gorsza, ministerstwo idzie jeszcze dalej. Obecnie projekt przepisu przewiduje, że chodzi o 1000 m. sześc. nie tylko w zabudowie zagrodowej, ale i na terenie zabudowy zagrodowej.
– Moim zdaniem w ten sposób zdublowano sporne ograniczenie – tłumaczy Andrzej Roch Dobrucki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Projekt zawiera także nowy błąd. Jeden z przepisów, odnoszący się do egzaminów testowych na uprawnienia budowlane (chodzi o § 7 ust. 4), przewiduje, że wybór odpowiedzi na pytanie polega na zakreśleniu jednej z czterech propozycji, tymczasem w nawiasie podaje się trzy odpowiedzi do wyboru: A albo B, albo C.
etap legislacyjny po Komitecie Stałym RM
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA