fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nie dla każdego licencja na obrót nieruchomościami

Fotorzepa, Bartosz Siedlik
Licencje na pośrednictwo w nieruchomościach nie są zapora dla działalności gospodarczej, lecz warunkiem jej prowadzenia.
Tak wynika z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów dotyczących udzielania licencji na tę działalność (sygn. SK 17/05).TK uznał, że przepisy o licencjach są zgodne z konstytucją, a ich wprowadzenie wymusił rozszerzający się rynek nieruchomości, angażowanie na nim coraz większych środków osób prywatnych i konieczność zapewnienia temu obrotowi jak najlepszej ochrony prawnej.– Celowi temu służy ustalenie katalogu wymogów, które pośrednik musi spełnić, aby uzyskać licencję, jego ubezpieczanie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe przy wykonywaniu obowiązków oraz określenie jego odpowiedzialności zawodowej. Służy temu również reglamentowanie dostępu do tego zawodu – uzasadniał wyrok sędzia TK Zbigniew Cieślak.Sprawę wniósł do TK Stanisław K., który, jak utrzymuje, nieruchomościami zajmował się przez całe życie zawodowe. Kiedy w 1997 r. wprowadzono obowiązek posiadania licencji, wystąpił o taki dokument do prezesa Ur...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA