fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak poprawiamy świadectwo pracy

Na pytania odpowiadała Katarzyna Piecyk, główna specjalistka w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie
Po upływie roku od rozwiązania stosunku pracy pracownik zwrócił się o sprostowanie świadectwa. Błędnie wpisaliśmy w nim wymiar czasu pracy (1/4 zamiast cały etat). Czy powinniśmy sprostować to świadectwo? A może należy wystawić zaświadczenie dotyczące tego elementu świadectwa?Zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (DzU nr 60, poz. 282 ze zm.) pracownik ma siedem dni na żądanie sprostowania tego dokumentu. Nie ma jednak przeszkód, aby pracodawca poprawił go, choć upłynął taki termin. Mając dokumentację, pracodawca może ustalić, czy faktycznie pracownik był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, i wydać mu nowe świadectwo. W nim wpisuje poprawną informację o wymiarze czasu pracy.Jaka jest procedura sprostowania świadectwa, gdy kadry podały ciągłość pracy, a pracownik miał miesiąc przerwy oraz gdy w tym doku...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA