fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sublicencje też są amortyzowane

Spółka ma prawo naliczać odpisy amortyzacyjne również od sublicencji. Wywołuje ona bowiem takie same skutki jak licencja
Tak orzekł WSA w Gdańsku w wyroku z 8 stycznia 2008 r. (I SA/Gd 1001/07).W wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie CIT za 2000 r. organ podatkowy zakwestionował prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych z umowy sublicencji. Stwierdził, że na mocy art. 4 ustawy z 6 września 2001 r. o zmianie m.in. ustawy o CIT do umów najmu lub dzierżawy rzeczy lub praw majątkowych oraz umów o podobnym charakterze zawartych przed 1 października 2001 r. stosuje się (w stosunku do osób prawnych) przepisy ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym przed tą datą. Jego zdaniem postanowienia umów licencyjnych nie pozwalały zaliczyć udostępnionych programów do składników majątku spółki. Amortyzowanie ich było zatem bezzasadne, bo stanowiły składniki majątku podmiotów oddających prawo majątkowe do odpłatnego używania lub korzystania. Spółka odwołała się od tej decyzji. Organ odwoławczy utrzymał jednak w mocy rozstrzygnięcie. Skierowała więc sprawę do WSA.Ostatecznie sąd uznał za...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA