Za niepodanie wyczerpujących wyjaśnień dotyczących jego majątku dłużnik ma odpowiadać karnie jak za fałszywe zeznania. Grozi za to do trzech lat więzienia. Wcześniej oczywiście komornik pouczy go o tej odpowiedzialności, tak jak sąd poucza świadka o skutkach złożenia fałszywych zeznań.

Teraz komornik za odmowę wyjaśnień bądź podanie fałszywych informacji może ukarać  dłużnika grzywną do 2 tys. zł i nie ma ona karnego charakteru – rygor ten zresztą pozostanie w rękach komorników.

3 lata

więzienia grozić ma za nieujawnienie majątku

Takie rozwiązanie przewiduje przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego.

Choć komornicy mają wiele narzędzi poszukiwania majątku dłużników,  ci  mają swoje sposoby, by go ukryć. Stąd kolejne pomysły na usprawnienie  egzekucji.

Zdaniem Jarosława Świeczkowskiego, komornika z Pomorza, nowe rygory mogą rzeczywiście pomóc. Obecne sankcje są bowiem mało skuteczne: dłużnicy, którzy ukrywali majątek przed komornikiem, nie boją się niskich grzywien,  a ci bez pieniędzy i tak nie mają ich z czego zapłacić.

– Choć jestem przeciwny zwiększaniu rygorów karnych, tę propozycję zaostrzenia odpowiedzialności dłużników uważam za uzasadnioną – ocenia adwokat Łukasz Chojniak, karnista z Uniwersytetu Warszawskiego. – Musimy pamiętać, że po drugiej stronie jest wierzyciel, który ma wyrok sądu, i dłużnik nie może torpedować wykonania tego wyroku. Pomysł koresponduje nadto z obecnymi rygorami art. 300 kodeksu karnego, który określa przestępstwo ukrywania majątku przed egzekucją.

2006 komorników i asesorów

zajmuje się egzekucją długów w Polsce

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Krytycznie natomiast o pomyśle mówi mec. Lech Obara ze Stowarzyszenia Stop Wyzyskowi:

– Jest wiele innych pomysłów na usprawnienie egzekucji: przede wszystkim zwiększenie liczby komorników, mogą też przecież poszukiwać majątku dłużnika, zresztą za wynagrodzeniem. Moralne zastrzeżenia budzi we mnie natomiast stawianie dłużnika wobec dylematu, czy  ujawnić komornikowi ostatnie składniki majątku, czy ryzykować więzienie.

Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej, nie obawia się, że nowe, niemal prokuratorskie uprawnienia komorników, z których jako funkcjonariusze publiczni muszą korzystać, zwiększy niechęć do korporacji.

– Z natury rzeczy zajmujemy się trudnymi, a czasem bolesnymi sprawami i jesteśmy otwarci na dyskusje wokół tej propozycji.

etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe