Prezydent podpisał ustawę:

- z 25 lutego 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o broni i amunicji  oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu   materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o  przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.