Jeśli samorządowa instytucja przeznacza swoje dochody na działalność statutową, np. kulturalną, może skorzystać ze zwolnienia z podatku. Potwierdza to interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 listopada 2022 r.

Wystąpiła o nią biblioteka. Jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do odpowiedniego rejestru. Podpisała z gminą umowę w sprawie udzielenia wsparcia Ukraińcom. We wniosku o interpretację informuje, że podstawą prawną jest art. 12 ust. 1 i ust. 10 tzw. specustawy (chodzi o ustawę z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, DzU z 2022 r., poz. 583 ze zm.).