Rok 2024 to rok e-faktur i nowych podatków dla przedsiębiorców

Choć w przyszłym roku raczej nie czekają nas rewolucje podatkowe, to aktywność fiskusa nie osłabnie.

Publikacja: 27.11.2023 03:00

Rok 2024 to rok e-faktur i nowych podatków dla przedsiębiorców

Foto: Adobe Stock

Eksperci firmy doradczej PwC Polska opowiadali podczas konferencji, jakich przepisów i praktyk w świecie podatków mogą się spodziewać w przyszłym roku osoby, które zajmują się podatkami w polskich firmach. Według danych organizatorów miała niemal 1,9 tys. uczestników, co sprawiło, że była to największa konferencja podatkowa tej firmy.

Dwie minimalne daniny

Wielką niewiadomą pozostaje wprowadzenie minimalnego opodatkowania dla spółek wykazujących niskie dochody lub straty. Teoretycznie od 1 stycznia ma obowiązywać wprowadzony w tzw. Polskim Ładzie podatek minimalny od firm wykazujących straty lub rentowność poniżej 2 proc. Miałby być rozliczony w 2025 r. Jego losy pozostają jednak niejasne, zwłaszcza że Polska powinna i tak wprowadzić inną daninę o podobnej nazwie: globalny podatek minimalny (zwany też „drugim filarem” od angielskiej nazwy Pillar 2). Ma on gwarantować zapłacenie podatku dochodowego na poziomie co najmniej 15 proc. Dotychczas jednak w Sejmie nie zaczęły się prace legislacyjne zmierzające do wdrożenia tego podatku.

Jak zauważył Michał Stępień, starszy menedżer w PwC, nawet jeśli nasz kraj nie wprowadzi Pillar 2, to i tak jego skutki mogą odczuć polskie firmy działające w międzynarodowych grupach kapitałowych.

– Do zapłaty będzie zobowiązana w swoim kraju spółka dominująca z grupy, ale może refakturować koszty tego podatku na poszczególne podmioty z grupy – przewiduje ekspert.

Równocześnie zagraniczne spółki polskich grup będą mogły być zobligowane do zapłaty krajowego podatku wyrównawczego w państwie ich siedziby.

Konferencja była okazją do zaprezentowania różnych możliwości publicznego wsparcia dla firm – zarówno poprzez ulgi podatkowe, jak i z wypłat np. z KPO. Jak zauważył Grzegorz Kuś, dyrektor w PwC, po prawdopodobnym odblokowaniu środków unijnych z KPO w 2024 r. zostanie ogłoszonych wiele konkursów dla przedsiębiorstw.

– Duzi przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dotację na projekty wspierające rozwój technologii przyczyniających się do tworzenia rynku surowców wtórnych. Na przykład wspierane będą projekty związane z poszukiwaniem nowych zastosowań odpadów w gospodarce – mówił ekspert i zaznaczył, że także dla małych firm będą dostępne projekty związane z wdrażaniem technologii środowiskowych.

Czytaj więcej

Kto zapłaci podatek minimalny i jak go obliczyć?

KSeF od lipca

Najpoważniejszą zmianą w VAT będzie – od 1 lipca 2024 r. – uruchomienie nowego sposobu fakturowania poprzez Krajowy System e-Faktur (KSeF). Oznacza to dla firm, zwłaszcza tych wystawiających setki czy tysiące faktur dziennie, poważne zmiany w systemach księgowości i obiegu dokumentów. Jak jednak zauważył Tomasz Sitarek, dyrektor w PwC, może to być okazja do poprawy działania firmy.

– Wykorzystajmy ten „remont kuchni” do uporządkowania całego „domu”. Przy okazji KSeF można bowiem dokonać np. przeglądu poprawności stosowania klasyfikacji towarów na potrzeby VAT – zachęcał Sitarek.

Z kolei Andrzej Pałys, dyrektor w PwC, zauważył, że w KSeF może powstać wyzwanie związane z ochroną danych osobowych. Chodzi o wystawianie faktur np. na pracowników podróżujących w delegacji i pobierających faktury za paliwo czy hotele.

– W schemie nowej faktury ustrukturyzowanej są pola, np. „dodatkowy opis”, w które można wpisać adres e-mail lub nazwisko danej osoby, ale można też używać kryptonimów w formie wygenerowanych tokenów, by chronić dane osobowe, a równocześnie przypisać daną fakturę do konkretnej osoby – wyjaśnił.

Czytaj więcej

Rozpoczęła się długo oczekiwana rządowa akcja ws. KSeF

Co interesuje fiskusa

Podczas konferencji omówiono też główne pola zainteresowania kontrolerów skarbowych.

– Wciąż są to obszary VAT i ceny transferowe, ale ostatnio bardzo często wszczynane są też kontrole rozliczeń podatku u źródła. Równie aktywnie szef Krajowej Administracji Skarbowej bada, czy podatnicy mogą zastosować klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania – zauważyła Magdalena Gromek, radca prawny w PwC.

W obszarze cen transferowych pod lupą fiskusa jest m. in. finansowanie wewnątrzgrupowe.

– Kontrolerzy badają, czy np. alternatywne finansowanie z banku byłoby udzielone na całość inwestycji, czy też część powinna zostać sfinansowana np. z kapitału. Taka analiza zdolności kredytowej zakładanych spółek celowych jest szczególnie istotna – zauważył Piotr Niewiadomski, dyrektor w PwC. Przypomniał, że zarówno finansowanie, jak i inne transakcje między podmiotami powiązanymi na zasadach nierynkowych mogą spowodować doszacowanie przychodu i nałożenie podatku dochodowego. – Zdarza się nawet, że wskutek uznania części transakcji, np. dotyczących licencji, za nierynkowe identyfikują dodatkowe zobowiązanie z tytułu podatku u źródła, czasem nawet na znaczne kwoty – mówił Niewiadomski.

Opinia dla „Rzeczpospolitej”
Tomasz Kassel, partner zarządzający działem podatkowo-prawnym PwC Polska

Problemem dla wielu przedsiębiorców jest nie tylko wysokość podatków, ale również ich niejasność – co potwierdza ponad 70 proc. uczestników badania CFO Compass, jakie przeprowadziliśmy wśród polskich dyrektorów finansowych. Dlatego z dużym zadowoleniem przedsiębiorcy mówią nam o deklaracji nowej koalicji rządzącej, która zakłada wydłużenie czasu na wejście zmian w podatkach do sześciu miesięcy. W umowie koalicyjnej jest zapis o takim vacatio legis i deklaracja dotycząca wprowadzenia „jak najszybciej” powrotu przewidywalności w systemie podatkowym poprzez ustabilizowanie prawa oraz przywrócenie dialogu z organizacjami reprezentującymi pracodawców i związkami zawodowymi. Koalicja przyznaje, że stabilny, przyjazny i sprawiedliwy system podatkowy to warunek niezbędny dla zwiększenia stopy inwestycji w gospodarce. To bardzo dobry początek dyskusji o podatkach w naszym kraju.

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego