Niezapowiedziane przeszukania prowadzone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) są uznawane za jeden z najbardziej skutecznych sposobów wykrywania naruszeń przepisów antymonopolowych. Pozwalają one UOKiK na zebranie szerokiego materiału dowodowego, który często umożliwia wszczęcie postępowania antymonopolowego przeciwko przedsiębiorcy i postawienie mu zarzutów – na przykład dotyczących udziału w antykonkurencyjnym porozumieniu. Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że z reguły przeszukania trwają co najmniej kilka dni, co naturalnie wywiera istotny wpływ na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorcy. Zaobserwowaliśmy również, że UOKiK coraz częściej kwestionuje postawę przedstawicieli przedsiębiorcy w toku przeszukania, co niejednokrotnie prowadzi nawet do nałożenia na spółki wysokich kar pieniężnych za uniemożliwienie lub utrudnianie czynności urzędnikom.