W Sejmie złożono projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (druk nr 2990). Celem nowelizacji jest przeniesienie do polskiego systemu Dyrektywy Parlamentu i Rady 2019/1. Ma ona na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw UE uprawnień ułatwiających egzekwowanie prawa i zapewnienie należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Siła prezesa