W mijającym roku ustawę Prawo budowlane nowelizowano siedem razy. Niektóre z tych zmian wejdą w życie już 1 stycznia 2023 r., inne będą obowiązywały odpowiednio od 27 stycznia 2023 r. i od 28 kwietnia 2023 r. W dalszym ciągu nie znamy daty wejścia w życie procedowanej obecnie nowelizacji Prawa budowlanego (projekt z 16 listopada 2022 r.; numer z wykazu UD427), która w głównej mierze kontynuuje zapoczątkowaną już w mijającym roku, kompleksową cyfryzację i uproszczenie procedur budowlanych. W przypadku pełnej cyfryzacji postępowania, autorzy projektu jako proponowaną datę wejścia w życie aktualnie podają dzień 30 czerwca 2023 r. Na ten moment (21 grudnia 2022 r.) projekt znajduje się w Komitecie Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji i nie ma pewności, czy uda się wprowadzić w życie przepisy w założonym terminie.