fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Badania kliniczne a moment powstania obowiązku podatkowego VAT

Opodatkowanie badań
Adobe Stock
Wymagalność podatku od towarów i usług w przypadku badań klinicznych prowadzonych w szpitalu następuje w dniu, w którym dana część usługi dla której określono zapłatę, zostanie wykonana.

Szpital (podatnik VAT czynny) prowadzi badania kliniczne, które mają na celu w szczególności weryfikację skuteczności i bezpieczeństwa stosowania nowego preparatu leczniczego, nowego wyrobu medycznego lub nowej procedury medycznej. Stronami umów o przeprowadzenie badania klinicznego są: szpital, sponsor (firma odpowiedzialna za podjęcie, prowadzenie i finansowanie badania klinicznego), główny badacz (lekarz posiadający właściwe kwalifikacje, doświadczenie i wiedzę, niezbędne do przeprowadzenia badania klinicznego).

Badanie kliniczne jest usługą długotrwałą, jej czas trwania nie jest precyzyjnie określony, przy czym badanie kliniczne może trwać od roku do nawet kilkunastu lat. Stąd strony ustaliły w umowie, że usługa będzie przyjmowana częściowo aż do zakończenia badań klinicznych. Zgodnie z umową usługi są przyjmowane i rozliczane finansowego za okresy 3 miesięczne. Główny badacz i szpital mają przeprowadzić badania na podstawie protokołu (instrukcji) badania klinic...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA