fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy funkcję wójta można łączyć z mandatem posła lub senatora

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Wybór na posła lub senatora powoduje wygaśnięcie mandatu wójta. Wygaśnięcie mandatu wójta przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy lub zastępców.

- Wybór wójta na posła spowodował wygaśnięcie mandatu wójta i odwołanie jego zastępców. Czy odwołanie mogło dotyczyć także kobiety w ciąży?

Tak.

Zgodnie z art. 27 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.) funkcji wójta oraz jego zastępcy nie można łączyć z mandatem posła lub senatora. W myśl art. 492 § 1 pkt 5a kodeksu wyborczego (dalej k.w.) wybór na posła na Sejm, senatora albo posła do Parlamentu Europejskiego powoduje wygaśnięcie mandatu wójta. Wygaśnięcie mandatu wójta z dniem wystąpienia tej przyczyny stwierdza komisarz wyborczy, w drodze postanowienia, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Postanowienie komisarza ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 492 § 2a k.w.). Postanowienie komisarza o wygaśnięciu mandatu wójta doręcza się także niezwłocznie zainteresowanemu i przesyła wojewodzie oraz przewodniczącemu rady gminy (art. 492 § 3a k...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA