fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Najpierw zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, a dopiero potem w uchwale budżetowej

Wieloletnia prognoza finansowa
Adobe Stock
Niedokonanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, w przypadku gdy zmiany przyjęto już w uchwale budżetowej, stanowi naruszenie przepisów ustawy o finansach publicznych.

- Rada gminy podjęła na ostatniej sesji uchwałę zmieniającą budżet m.in. w zakresie zwiększenia dochodów o 200 tys. zł i jednocześnie zwiększenia wydatków o tę kwotę. Zwiększono też przychody z nowego kredytu. Problem w tym, że przez niedopatrzenie, nie dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Regionalna izba obrachunkowa już poinformowała nas o wszczęciu tzw. postępowania nadzorczego. Czy unieważni nam uchwałę budżetową?

Odpowiadając na pytanie, trzeba wspomnieć o odrębności uchwały budżetowej (lub uchwały zmieniającej uchwałę budżetową) od uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) (lub uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie WPF). Jak wynika z art. 211 ustawy o finansach publicznych – budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany na rok budżetowy. Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu t...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA