fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy wójt może samodzielnie podjąć decyzję w sprawie sprzedaży mienia ruchomego

Fotolia.com
Wola rady gminy w sprawie zbycia mienia ruchomego jest bez znaczenia, co nie oznacza zupełnej dowolności w sprawowaniu zarządu mieniem gminy. Realizując swoje uprawnienia wójt musi zapewnić maksymalne korzyści dla gminnego budżetu.

- Czy wójt musi mieć zgodę rady gminy na sprzedaż służbowych samochodów? Przepisy tego jednoznacznie nie rozstrzygają, nie chcemy naruszyć zasad dotyczących gospodarności z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Czy są tu jakieś ograniczenia, tak jak przy zbywaniu nieruchomości?

Odpowiadając na pytanie, należy odnieść się do art. 44 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Postanowiono tam, że wydatki publiczne powinny być dokonywane

- w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;

- w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;

- w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Jakkolwiek jest to istotna zasada dotycząca, w ogólności gospodarowaniem mieniem gminy, to nie będzie miała zastosowania w podanym stanie faktycznym, co najmniej z dwóch pr...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA