fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Społeczeństwo

Problemy z zatrudnieniem cudzoziemców

Straż Graniczna
Co czwarty cudzoziemiec nie był zatrudniony zgodnie z przepisami - wynika z kontroli przeprowadzonej przez Straż Graniczną na Warmii i Mazurach.

Z informacji przekazanej przez kpt. Mirosławę Aleksandrowicz, z Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej wynika, że w poprzednim roku kontrolą objęto łącznie 4 317 cudzoziemców i stwierdzono, że 920 obcokrajowców pracowało w Polsce niezgodnie z przepisami.

Jak informuje rzeczniczka prasowa oddziału SG w przesłanym komunikacie głównie powtarzającymi się naruszeniami przepisów były: praca bez wymaganego zezwolenia bądź oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy oraz praca na innych warunkach niż określone w zezwoleniu lub oświadczeniu.

Branże w których stwierdzono nieprawidłowości to: budownictwo, rolnictwo, gastronomia, turystyka, transport oraz firmy zajmujące się pośrednictwem pracy.

Najczęściej nielegalnie wykonującymi pracę byli obywatele Ukrainy i Białorusi.

W wyniku ujawnionych przypadków naruszenia przepisów funkcjonariusze Straży Granicznej nałożyli 111 mandatów karnych na kwotę ponad 43 tys. zł, skierowali do sądów 111 wniosków o ukaranie przedsiębiorców. W 2018 roku sądy z Warmii i Mazur 82 pracodawcom wymierzyły grzywny na łączną kwotę prawie 190 tys. zł.

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w poprzednim roku nie tylko kontrolowali legalność zatrudnienia cudzoziemców. Prowadzili również szkolenia dla pracodawców, którzy zatrudniają, bądź zamierzają zatrudnić obcokrajowców na terenie Polski. Wszystko po to, aby przedsiębiorcy wiedzieli jak zatrudniać pracowników z zagranicy na polskim rynku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W 2018 r. odnotowano spadek o 4 procent liczby nielegalnie zatrudnianych cudzoziemców w stosunku do osób objętych kontrolą na terenie Warmii i Mazur, w porównaniu do 2017 roku.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA